ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Eco life Eco learning 

กิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Eco life Eco learning

กิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(เปิดให้บริการเร็วๆ นี้)

เป็นกิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ครอบครัว หรือผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มาเป็นหมู่คณะได้มีโอกาสเข้ามาพักผ่อน ฟื้นฟูใจ-กาย ด้วยการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งศูนย์รวมตะวันเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความร่มรื่น มีพรรณไม้จำนวนมาก ทั้งที่เป็นไม้ป่าและไม้ไทยๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกกว่า 100 ชนิด ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มาเยือน (โดยเฉพาะบุตรหลานในครอบครัว) จะได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจจากการได้ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมทั้งได้เติมความรักจากการได้ทำกิจกรรม “เพื่อเรา…เพื่อธรรมชาติ” และเติม ปัญญาจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปน่ารักๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

โดยกิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ จะจัดเ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ ใน Website: www.adeq.or.th หรือ facebook ศูนย์รวมตะวัน และสามารถแวะเข้ามาท่องเที่ยวได้โดย

  • ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีที่มาเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว (กลุ่มเล็ก) และไม่ต้องการเจ้าหน้าที่นำชม
  • แจ้งและนัดหมายล่วงหน้า กรณีที่มาเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่นำชมพื้นที่หรือทำกิจกรรม เช่น หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการทำกิจกรรมทางด้าน CSR  หรือโรงเรียนที่พานักเรียนมาท่องเที่ยวและเรียนรู้เป็นหมู่คณะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงาน โทร : มือถือ: 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600 

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม