เครื่องปรับอากาศ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นผู้ที่อาศัยอยู่ภายในเมืองใหญ่ๆ จึงนิยมใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อปรับอากาศให้ เย็นสบายแต่เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ และการ ทราบถึงวิธีใช้เพื่อให้ประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

5ce8008774174a14e4b453891e56efbd_modern-ductless-air-window-air-conditioner-clipart_450-245

ชนิดของเครื่องปรับอากาศ

 1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง
 2. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดผนัง
 3. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนตั้งพื้น

วิธีเลือกซื้อ

 1. เลือกชนิดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับลักษณะของห้องที่จะติดตั้ง โดยที่
 • เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง เหมาะสมกับห้องที่มีหน้าต่าง ช่องแสง
 • เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดผนัง เหมาะกับห้องที่มีลักษณะผนังทึบ
 • เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนตั้งพื้น เหมาะกับห้องที่มีผนังทึบหรือติดผ้าม่านรอบห้อง
 1. พิจารณาราคาและอายุการใช้งาน รวมทั้งเลือกเครื่องที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วไป
 2. หากเครื่องที่ต้องการซื้อมีขนาดไม่เกิน 25,000 บีทียู/ชม. ควรเลือกเครื่องที่มีเบอร์ 5
 3. เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง ดังนี้

พื้นที่ห้องตามความสูง2.5-3 เมตร
(ตารางเมตร)

ขนาดเครื่องปรับอากาศ
(บีทียู/ชม.)

3-14

16-17

20

23-24

30

40

8,000

10,000

12,000

14,000

18,000

24,000

การใช้งานเครื่องปรับอากาศ

การใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ช่วยให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถทำได้ ดังนี้

 • ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม ที่ 25C สำหรับห้องรับแขกห้องนั่งเล่นและห้องอาหาร และที่ 26-28C สำหรับห้องนอน
 • ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิกใช้งานหรือตั้งเวลาปิดการทำงานของตัวเครื่องไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เครื่องหยุดเองโดยอัตโนมัติ
 • อย่านำสิ่งของไปวางกีดขวางทางลมเข้า-ออกของคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งตั้งอยู่นอกห้อง และควรตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อนได้ดี
 • อย่าวางรูปภาพหรือสิ่งของขวางทางลมเข้า-ออกของแฟนคอยล์ยูนิต ซึ่งตั้งอยู่ในห้อง เพราะจะทำให้ห้องไม่เย็น
 • หลีกเลี่ยงการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมไปไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ
 • ปิดหน้าต่างให้สนิทขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศ