ติดตามสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามสื่อต่างๆ

เพลงรักน้อง


ค่ายนักเรียนแกนนำ กฟน. ปี 2554


คนรักษ์โลก ศูนย์รวมตะวัน


ป่าช้างคนอยู่รวมกัน ศูนย์รวมตะวัน


รายการช่วยโลก ช่วยเรา


รายการ E Journey ช่อง 28 (ช่อง 3SD)


จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมปี่ที่ 8 ณ ศูนย์รวมตะวัน


Good Morning Thailand (27 พ.ย. 58) กฟน.นำเยาวชนร่วมกิจกรรม “ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน”