ชื่อไทย
                    มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้

ชื่อสามัญ                  Mango tree Nam Dork Mai

ชื่อวิทยาศาสตร์          Mangifera indica L. ‘Nam Dork Mai’

ชื่อวงศ์                         ANACARDIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นมะม่วงประเภทรับประทานสุก ทรงพุ่มโปร่ง เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง มีอายุประมาณ 15-20 ปี ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ลำต้นแตกกิ่งน้อย แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นสีดำอมเทา

ลักษณะใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันบนกิ่งแขนง ใบมีรูปหอก โคนใบสอบแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบโค้งเป็นลูกคลื่น แผ่นใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน

ลักษณะผล ผลมีขนาดใหญ่ หนักประมาณ 400 กรัม ผลอ้วนเกือบกลมหัวใหญ่ปลายแหลม ผลค่อนข้างยาว เนื้อมาก เมล็ดเล็ก มีผิวบาง เมื่อดิบมีรสเปรี้ยว ผิวสีเขียวนวล เนื้อแน่น เมื่อผลสุกมีผิวสีเหลือง กลิ่นหอม เนื้อละเอียดมีเสี้ยนน้อย รสหวาน

ระยะการออกดอกติดผล

การติดดอก มกราคม – กุมภาพันธ์

การติดผล เมษายน – พฤษภาคม

เขตการกระจายพันธุ์  

ประเทศไทย

การใช้ประโยชน์        

มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ แปรรูปเป็นมะม่วงดอง เนื่องจากมีรสเปรี้ยวสูง ส่วนผลสุกแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหรือ มะม่วงในน้ำเชื่อม และแยมมะม่วง

ก้านยอดอ่อน และยอดอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นผักคู่กับอาหารอื่น อาทิ ลาบ ซุปหน่อไม้ เป็นต้น

เปลือกลำต้น ใช้ต้มย้อมผ้า ให้ผ้าสีน้ำตาล

เนื้อไม้จากต้นขนาดใหญ่ แปรรูปเป็นไม้สำหรับก่อสร้างบ้าน อาทิ ไม้ปูพื้น ปูฝ้า หรือแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ

แหล่งข้อมูล: อุทยานหลวงราชพฤกษ์