ชื่อไทย                         ลีลาวดี  (Singapore plumeria)

ชื่อท้องถิ่น                   ลั่นทม

ชื่อวิทยาศาสตร์          Plumeria obtusa L.

ชื่อวงศ์                         APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก อายุหลายปี สูง 6-12 เมตร เรือนยอดรูปไข่หรือรูปร่ม แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง ผิวสีเขียวอมเทา บริเวณแผลที่ก้านใบหลุดร่วงจะมีปุ่มนูน ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางสีขาว

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ กว้าง 5-8 ซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายมนถึงเว้าบุ๋ม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียว หนา เป็นมัน ใต้ใบสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบนูนเด่นชัด

ลักษณะดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง มี 8-16 ดอก ดอกสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปไข่กลับเรียงซ้อนเป็นวงเหลื่อมกันเล็กน้อย โคนกลีบดอกสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี

ระยะการออกดอกติดผล

ออกดอกตลอดทั้งปี

เขตการกระจายพันธุ์

การใช้ประโยชน์        

ฝัก ฝนทาแก้ริดสีดวงทวาร

ราก มีรสขมเมา เป็นยาถ่าย แก้โรคหนองใน โรคไข้ข้ออักเสบ ขับลม

เปลือกต้น ใช้ผสมน้ำมะพร้าว น้ำมันเนย และข้าว แก้โรคท้องเดิน ถ่ายท้อง ขับปัสสาวะ ขับประจำเดือน แก้ไข แก้โรคโกโนเรีย

ดอก มีรสขม ใช้ผสมใบพลูกินแก้ไข แก้ไข้มาลาเรีย

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลพันธุ์ไม้ – ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิตัล / อุทยานหลวงราชพฤกษ์