การศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมตะวัน

     ศูนย์รวมตะวันให้บริการ (โดยมีค่าบำรุงสถานที่) ผู้สนใจที่มาเป็นหมู่คณะ เช่น คณะนักเรียน คณะครู คณะผู้นำชุมชน ฯลฯ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมสถานีความรู้ต่างๆ  ในศูนย์รวมตะวัน (โดยไม่ได้จัดในลักษณะค่ายเรียนรู้) ซึ่งจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมไม่เกิน 2 ชม. โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) ที่ฝ่ายประสานงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-408-1600 น. จ – ศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น.

ศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมตะวัน