บ้านประหยัดพลังงาน

     ปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลาย เป็นคำพูดติดปากสำหรับคนที่คิดจะสร้างบ้าน เพราะในช่วงชีวิตคนเราส่วนใหญ่จะสามารถมีบ้านอยู่อาศัยได้เพียงหลังเดียวเท่านั้น ดังนั้นการสร้างบ้านจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ที่จะส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อย่างสบายและมีความสุข

     ท่ามกลางปัญหาด้านข้อจำกัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  การสร้างบ้านจะต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบ เช่น รูปทรงของตัวบ้าน รูปทรงหลังคา  ทิศทาง รวมทั้งหลักการเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะน่าสบายของผู้อยู่อาศัย และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในบ้านได้ การเรียนรู้ในสถานีผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นทรงไทยโบราณ  ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการประหยัดพลังงาน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง