รู้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า

     เครื่องใช้ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน ที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธการใช้ได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขั้น ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านพลังงานซึ่งถือเป็นปัญหาระดับโลกที่รอคอยการแก้ไข

     สถานีนี้จะปลูกฝังด้านวิธีการประหยัดพลังงานที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ภายในสถานีจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดที่ครอบคลุมการใช้ในชีวิตประจำวัน จะสอนตั้งแต่วิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เทคนิคและวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ทอดแทรกไปกับเกมส์ที่มีสาระและความสนุกสนานซึ่งเหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย