ชื่อไทย                         หมาก (Areca palm)

ชื่อท้องถิ่น                 พลา (ภาคเหนือ)/ หมากมู้ (ลำปาง)/ หมากเมีย (ภาคกลาง)/ หมากสง (ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์          Areca catechu L.

ชื่อวงศ์             ARECACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีลำต้นตรง ไม่แตกกิ่งก้าน สูง 5-15 เมตร ลำต้นเดี่ยวแข็งแรง ลำต้นมีสีเขียวบริเวณใกล้ส่วนยอด และเมื่ออายุมากขึ้นลำต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

ลักษณะใบ ยาวได้ถึง 4 เมตร และมีใบฝอยหลายใบ แต่ละใบยาวประมาณ 60-90 เซนติเมตร

ลักษณะดอก ขึ้นตามซอกใบ ดอกรวมเป็นช่อใหญ่ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมหวานเย็น

ลักษณะผล กลมหรือรี ผลอยู่รวมกัน 50-100 ผลใน 1 ทะลาย ผลอ่อนมีสีเขียวเรียกว่าหมากดิบ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรียกว่าหมากสุก

ระยะการออกดอกติดผล

เขตการกระจายพันธุ์  

ตอนใต้ของจีน (กวางสีไห่หนานยูนนาน) ไต้หวัน อินเดีย บังคลาเทศ มัลดีฟส์ ศรีลังกา กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิวกินี และหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก

ประเภทการใช้ประโยชน์       

ผลดิบ : นำผลดิบไปผสมปูนแดง และใบพลูเคี้ยวเพื่อชะล้างสิ่งโสโครกและฆ่าเชื้อโรคในปาก

แหล่งข้อมูล : อุทยานหลวงราชพฤกษ์