ต้นพวงคราม

ชื่อไทย                         พวงคราม ชื่อท้องถิ่น                           ช่อม่วง (กลาง) ชื่อสามัญ                            …

ต้นรวงผึ้ง

ชื่อไทย                         รวงผึ้ง (Yellow star) ชื่อท้องถิ่น                           น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ)…

พุดเกด

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์          ชื่อวงศ์                    ลัก…

ทุเรียนหมอนทอง

ชื่อไทย                         ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชื่อวิทยาศาสตร์          Durio zibethinus L. 'Moan Thong' ชื่อวงศ์…

เงินหนุน

ชื่อไทย                         เงินหนุน           ชื่อวิทยาศาสตร์          Heritiera angustata Pierre      ชื่อวงศ์…

แก้วหิมาลัย/แก้วแคระ

  ชื่อไทย                         แก้ว ชื่อท้องถิ่น                   แก้วขาว (กลาง) แก้วขี้ไก่…

จิกน้ำ/สร้อยระย้า

  ชื่อไทย                         จิกน้ำ (Indian oak / Itchy tree) ชื่อท้องถิ่น                 จิกนา กระโดนทุ่ง…

องุ่น

ชื่อไทย                     องุ่น (Grape / Grape vine) ชื่อวิทยาศาสตร์          Vitis vinifera L. ชื่อวงศ์                    …

รักแรกพบ

ชื่อไทย                     รักแรกพบ ชื่อวิทยาศาสตร์          Xanthostemon chrysanthus (F. Muell.) Benth. ชื่อวงศ์          …

ละมุด

  ชื่อไทย                     ละมุด ชื่อท้องถิ่น                 ละมุดฝรั่ง (ทั่วไป) ชวานิลอ (ปัตตานี,มลายู…