มอธลายเสือแถบแคบ

มอธลายเสือแถบแคบ (-)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Euplocia membliaria

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน ตัวผู้มีพื้นปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาลปนเทา ปีกคู่หน้ามีเส้นปีกสีขาว โคนปีกสีเหลืองเล็กน้อย ตัวเมียคล้ายตัวผู้ แต่ปีกคู่หน้ามีแถบยาวสีเหลือง ปีกล่าง คล้ายปีกบนแต่สีอ่อนกว่า

ขนาด:  68 – 71 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย