มอธหนอนกระทู้ปีกหลังเหลืองดำ

มอธหนอนกระทู้ปีกหลังเหลืองดำ (-)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Thyas coronate

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาล มีเส้นสีดำพาดขวางสามเส้น กลางปีกมีแต้มสีดำ (บางตัวอาจไม่เห็นชัด) พื้นปีกคู่หลังสีเหลือง กลางปีกมีแถบหนาสีดำสองแถบ ปีกล่าง พื้นปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาลอ่อน

ขนาด: 58 – 62 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย