%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%81

มอธตาลประดับมุก (-)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Yepcalphis dilectissima

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาลไหม้ มีแต้มสีเหลืองอ่อน หรือสีครีมกระจายทั่วปีก ปีกคู่หลังสีดำ ขอบปีกสีขาว ปีกล่าง คล้ายปีกบนแต่สีอ่อนกว่า

ขนาด: 22 – 27 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย