มะเขือเทศ

มะเขือเทศ Tomato ชื่อวิทยาศาสตร์  Lycopersicon esculuentum Mill. วงศ์ Solanaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น มะเขือ (ทั่วไป) มะเขือส้ม…

ถั่วพู

ถั่วพู  Winged Bean ชื่อวิทยาศาสตร์  Psophocarpus tetragonolobus วงศ์  Fabaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น ถั่วปู ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้เลื้อย…

มะระจีน

มะระจีน Bitter Melon ชื่อวิทยาศาสตร์  Momordica charantia L. วงศ์  Cucurbitaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถา มีมือเกาะ…

ตะไคร้

ตะไคร้ Lemongrass ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus วงศ์ Graminae ชื่อท้องถิ่น จะไคร (ภาคเหนือ), หัวซิงไค (ภาคอีสาน),…

มะเขือเปราะ

มะเขือเปราะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum virginianum L วงศ์ SOLANACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น มะเขือขัยคำ มะเขือคางกบ…

โหระพา

โหระพา Sweet Basil, Thai Basil ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum Linn. วงศ์  LABIATAE ชื่ออื่น ก้อมก้อ (ภาคเหนือและอีสาน),…

ฟักแฟงหรือฟักเขียว

ฟักเขียว Winter melon ชื่อวิทยาศาสตร์ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. วงศ์ CUCURBITACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น มะฟักหอม (แม่ฮ่องสอน),…

ผักชีลาว

ผักชีลาว Dill ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L. วงศ์ APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักชีเมือง (น่าน),…

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลี leaf mustard ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica juncea(L.) Czern. วงศ์ CRUCIFERAE, BRASSICACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชปีเดียว…