ผักชี

ผักชี Coriander ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. วงศ์ APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE ชื่อท้องถิ่นอื่น ผักชีไทย (ความหมายที่เข้าใจโดยทั่วไป),…

ผักไผ่หรือผักแพว

  ผักแพว Vietnamese coriander ชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. วงศ์ POLYGONACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น พริกม้า พริกม่า…

หอมแดง

หอมแดง  Shallot  ชื่อวิทยาศาสตร์  Allium ascalonicum L. วงค์  Amaryllidaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้)…

กระเทียม

กระเทียม Garlic ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium sativum L. วงศ์    Alliaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน…

ต้นหอม

ต้นหอม Spring Onion,Green Shallot ชื่อวิทยาศาสตร์  Alliumcepa var. aggregatum วงศ์  Alliaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะกลมๆ…