ค่ายครูและนักเรียนอนุรักษ์พลังงานภายใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง

     วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2560  ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับและจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนอนุรักษ์พลังงาน จากโรงเรียนโดยรอบโรงไฟฟ้า ที่รับผิดชอบโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ภายใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 60 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่การตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นจะเป็นไปในรูปแบบคู่ขนานทั้งครูและนักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน บางกิจกรรมคุณครูจะเป็นผู้สังเกตการณ์ บรรยายกาศกรุ่นไปด้ยความสนุกสนานและมิตรภาพ ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ให้โอกาสศูนย์รวมตะวันได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง