,

ค่ายฝึกอบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567 จึงได้มีการจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม…