,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 15-17 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 15 -17  กันยายน 2566 ศูนย์รวมตะวัน เปิดบ้านรับค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้อนรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่…