อากาศดีๆแบบเย็นๆกำลังดีหลังปีใหม่ ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับคณะครูและน้องๆรวมแล้ว 88 คนจากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 3 – 5 มกราคมที่ผ่านมา เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา น้องๆ ก้าวเข้าสู่ศูนย์รวมตะวันด้วยความสงสัยและความกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้ พี่ๆที่ศูนย์รวมตะวันพร้อมจัดประสบการณ์ให้น้องได้เรียนรู้อย่างเต็มที่

หลังจากเปิดใจด้วยกิจกรรมสันทนาการเป็นที่เรียบร้อย พี่ๆได้นำพาน้องๆเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ช่วงแรกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศทั้งในเชิงกายภาพ ได้แก่ ดิน หิน ความชัน และทางชีวภาพ ได้แก่พืชและสัตว์ โดยจัดแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเพื่อเปิดประสบการณ์ให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์ตรง ทั้งจับ ปั้นวัด ส่อง เพื่อค้นหาคำตอบ จากนั้นในช่วงกลางคืนพี่ๆได้นำพาน้องๆเปิดโลกนิเวศยามค่ำคืน  ด้วยกิจกรรมกวางน้อยผจญภัยและการดูดาว ปิดจบคืนแรกอย่างสวยงามน้องๆต่างแยกย้ายพักผ่อน

เช้าวันที่สองมีการจัดแบ่งกิจกรรมตามความสนใจออกเป็น 3 กลุ่ม เข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สะพายกล้องส่องนก,อาบป่าบำบัดกายใจ และ ปั้น ยิง ปลูก Seed Bomb น้องให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในช่วงสายน้องๆได้รับภารกิจสำคัญในการเข้าไปสำรวจระบบนิเวศป่าโดยมีโจทย์ท้าทายคือ คุณคือนักสืบป่าไม้ จะต้องเข้าไปค้นหาคำตอบว่าป่าที่กลุ่มน้องๆได้รับมอบหมายคือป่าอะไร โดยพี่ๆได้แจกเครื่องมือเป็นตัวช่วยในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุป ในขณะที่จะเดินทางไปสำรวจแปลงสำรวจน้องได้มีโอกาสพบกับป่าไม้ที่หลากหลายชนิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทาง ดั่งกับการเก็บส่วนจิ๊กซอร์เพื่อมาต่อเติมเสริมข้อมูลจากการสำรวจป่าได้ดีขึ้น เมื่อออกจากป่าแล้วเข้าสู่กระบวนการสรุปและนำเสนอ น้องๆมีความเข้าใจและทำได้ดีทุกกลุ่มขอชื่นชมจากใจพี่ๆ ช่วงกลางคืนเป็นเวลาผ่อนคลายน้องๆได้รับโจทย์เพื่อนำมาแสดงรอบกองไฟ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสานและอบอุ่น ปิดท้ายวันนี้ คือ กิจกรรมเสริมความอบอุ่นให้สุดๆไปเลยกับการปิ้งย่างรอบกองไฟจริงๆ สุดยอดไปเลยจ้า

เผลอแป๊บเดียวกิจกรรมดำเนินมาถึงวันสุดท้าย ความท้าทายน้องๆยังไม่จบภารกิจสุดท้ายก่อนกลับบ้านกับกิจกรรม ภารกิจพิชิตร Seed Bomb เปิดโอกาสให้น้องๆได้ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมามาประยุกต์ใช้จริงเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความมุ่งมั่นตั้งใจ ถึงแม้จะแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วได้มีการถอดบทเรียนอันมีค่าและถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ทุกคนได้รับไปอย่างงดงาม

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับ น้องๆ คณะครู และผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ไว้วางใจเปิดโอกาสให้ศูนย์รวมตะวันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้น้องได้ สนุกสนาน เสริมเรื่องวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์เต็มที่เพื่อนำกลับไปต่อยอดที่โรงเรียนต่อไป