เผลอแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้ว ใกล้สิ้นปีไม่ได้หมายความว่าสิ้นความหวัง เราชาวadeq ทุกคนล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยประกายไฟอันเจิดจ้า หลังจากกลับมาจากการปลุกพลังใจ รวมพลังความคิด สร้างสรรค์แผนยุทธศาสตร์ปี 60-64 และนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการปี 2561 พี่น้องชาวadeq ทุกคนพร้อมลุยงานปี 2561 กันเต็มที่เพื่อเป้าหมาย 50 ค่ายที่ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายกิจกรรมให้พร้อมต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งทางด้านเนื้อหาที่ครบถ้วนทันสมัย รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดในแบบต่างๆที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุเป้าหมายได้

       พวกเราชาว adeq ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายใน เริ่มจากจุดเล็กๆ เริ่มจากคนหนึ่งคน ไปสู่สังคมและการเปลี่ยนแปลงสู่ทางที่ดีกว่า และกระบวนการให้การศึกษาจะนำไปสู่ทางที่ดีกว่าได้