,

ค่ายครูรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2

      เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 จัดค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปต่อยอดจัดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผนวกเข้าไปทั้งในและนอกหลักสูตร บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และสาระดีๆ รวมถึงมิตรภาพที่ตัวแทนจากทุกโรงเรียนมีให้กัน ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 ที่ไว้ใจให้ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสให้บริการจัดกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกคนจะได้ประโยชน์กลับไปไม่น้อย