เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสำรวจพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 จำนวนกว่า 100 คน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มนักเรียนแกนนำให้มีทักษะการสำรวจ วิเคราะห์และนำเสนอโดยช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมอุ่นเครื่องละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ จากนั้นเข้าสู่ช่วงบรรยาย “ความจำเป็นของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” อัพเดตสถานการณ์ความเป็นไปด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่การเจาะลึกชี้ชัดให้เห็นถึงแนวทางการสำรวจประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เรียนทฤษฎีแล้วลงสู่การปฎิบัติโดยมีพี่ๆจากสมาคมฯติวเข้มวิธีการสำรวจด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจ ไฟฟ้าแสงสว่าง,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องใช้ไฟฟ้า,การจัดการน้ำและการจัดการขยะ ช่วงบ่ายพี่ๆพาน้องๆลุยลงปฏิบัติจริง โดยบุกถึงทุกห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องผอ. ห้องพักครู ห้องปกครอง ห้องน้ำทุกห้อง ตลอดจนลุยเปิดถังขยะทุกถังในโรงเรียน หลังจากสำรวจเสร็จสิ้นเด็กๆได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงข้อดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงและนำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆและต่อหน้าคุณครูเพื่อให้รับทราบร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่การร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป

น้องๆนักสำรวจทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ในเชิงของการสำรวจ,วิเคราะห์และการนำเสนอ นอกเหนือจากนี้ยังทำให้นักเรียนแกนนำได้มองเห็นและรับรู้ถึงสิ่งดีๆและสิ่งที่ต้องช่วยกันปรับปรุงในโรงเรียนที่น้องๆอาศัยอยู่อันจะสร้างความเข้าใจและพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ตนรักต่อไป ทางสมาคมฯขอขอบคุณทางโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ไว้วางใจให้เราจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแกนนำนักเรียน โอกาสหน้าเชิญใหม่อีกครั้ง