เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวัลจำนวน 24 ท่านได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้กับค่ายฝึกอบรมการจัดการขยะในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดและหลักการการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนำกลับไปวางแผนในการจัดการขยะที่โรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากกิจกรรมศึกษาดูงานที่หลุมฝังกลบขยะแบบถูกสุขลักษณะที่กำแพงแสนเพื่อให้เห็นผลกระทบและความลำบากในการจัดการขยะที่ปลายทาง จากจึงเดินทางต่อไปที่ศูนย์รวมตะวันเพื่อร่วมกิจกรรม อาหารจานเด็ดกับ LCA และต่อด้วย กิจกรรมเขาวงกตขยะ ในวันที่ 2 ซึ่งเป้นวันสุดท้าย คุณครูทุกคนได้เข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆ รวมถึงได้มีโอกาสลงมือทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกด้วย บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ถึงแม้อากาศจะร้อนตามฤดูกาลแต่คุณครูทุกท่านมีความตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างดี ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดกิจกรรมดีๆให้กับทางโรงเรียน โอกาสหน้าเรียนเชิญอีกครั้ง