เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประเพณีรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติกันเป็นเวลานานให้กับผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ โดยทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จึงได้ถือโอกาสรดน้ำดำหัวแสดงความเคารพแด่ ดร.จิรพล สินธุนาวา นายกสมาคมฯ และ ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสทุกท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและคำอวยพรที่มีสาระหลัก คือ พลังของการมองบวกและการมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความเพียรและอดทนซึ่งเป็นกำลังใจรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี