เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนยน์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดค่ายต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานวัยก่อนเกษียณจากบริษัท Toyota เข้าสู่หลักสูตร “ค้นหาความสุขก่อนเกษียณ : Toyota Happy Pre-Retirement” โดยเน้นการดูแลตัวเองแบบองค์รวมทั้งเรื่อง อาหาร,ออกกำลังกายและการดูแลสภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณที่มีความสุข ทุกท่านมีโอกาสได้เปิดรับอากาศดีๆและการเรียนรู้ที่สนุกสนานท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่โอบล้อมอันอบอุ่นที่ศูนย์รวมตะวัน ทางศูนย์รวมตะวันขอของคุณทางบริษัท Toyota ที่ให้โอกาสทางศูนย์ฯได้ต้อนรับและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่วัยเกษียณที่มีคุณภาพ โอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่อีกครั้ง ขอบคุณมากครับ