ท่ามกลางเสียงจักจั่นร้องลั่นสนั่นศูนย์รวมตะวัน บ่งชี้ให้เห็นว่าฤดูกาลได้เปลี่ยนผ่านย่างเข้าสู่ฤดูร้อนแล้งอย่างเป็นทางการ ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆกลุ่มนักเรียนแกนนำชุมชนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาและคณะครูรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานงาน จ.นนทบุรี จำนวนกว่า 90 คนเข้าสู่การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  น้องๆได้เรียนรู้ถึงหลักการในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ รู้ใช้พลังงาน รู้ใช้น้ำ และรู้จัดการขยะ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆเตรียมไว้ท้าทายน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์การศึกษา การทดลอง และการพูดคุยแลกเปลี่ยนให้น้องๆได้ช่วยกันสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยสาระ น้องๆได้เปิดประสบการณ์น้องห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ เราหวังเป้นอย่างยิ่งว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะช่วยฉุกคิด จุดประกายให้กับน้องๆได้นำกลับไปต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนต่อไป

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูและพี่ๆจากสำนักงานพลังงานจังหวังนนทบุรี รวมถึงผู้สนับสนุน คือ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ เป็นอย่างสูงที่พาน้องๆมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์รวมตะวัน โอกาสเรียนเชิญและยินดีต้อนรับอีกครั้ง