, ,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำ

01น้ำคืออะไร  น้ำเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง และสถานะแก๊สด้วย

น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต โลกประกอบไปด้วยน้ำซึ่งมากถึง 2 ใน 3 ส่วน สามารถพบน้ำได้ในส่วนที่เป็นมหาสมุทร ทะเลสาบ และน้ำใต้ดิน จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด  น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบนิเวศ โดยน้ำทำหน้าที่หล่อเลี้ยงในทุกส่วนของสิ่งมีชีวิตลองนึกถึงสภาพของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ถ้าไม่มีน้ำเลย  จะมีสภาพเป็นอย่างไร คงจะไม่แตกต่างไปจากดวงจันทร์หรือดาวนพเคราะห์ดวงอื่นๆ ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนั่นคือ น้ำเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและการไหลเวียนถ่ายเทของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ น้ำเป็นส่วนประกอบในร่างกายเรามากถึงร้อยละ 70 และในส่วนของเลือดมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 83 น้ำช่วยรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สม่ำเสมอ ช่วยถ่ายเทของเสียออกจากร่างกายร่างกายเราอาจอยู่ได้โดยไม่รับประทานอาหารเลยหลายสัปดาห์ติดต่อกัน แต่จะอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำในแต่ละวัน เราต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วแต่ปริมาณน้ำที่ดื่มนี้ เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำที่ร่างกายต้องการเท่านั้นส่วนน้ำอีกครึ่งหนึ่งร่างกายได้รับจากอาหารชนิดต่าง ๆ ที่เราบริโภคเข้าไป

ต้นกำเนิดของน้ำ  ระบบสุริยะกำเนิดขึ้นจากฝุ่นและแก๊สในโซลาร์เนบิวลา (Solar nebula) เมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่แล้ว โลกเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสะเก็ดดาวทั้งหลาย (Planetisimal) โลกในยุคแรกเป็นหินหนืดร้อน สสารที่เป็นโลหะ เช่น เหล็ก มีความถ่วงจำเพาะสูง จมตัวลงที่แก่นโลก สสารที่เป็นอโลหะ เช่น ซิลิกา (SiO2)  มีความถ่วงจำเพาะต่ำลอยตัวอยู่บนเปลือกโลก ส่วนสสารที่เป็นธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ ยกตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ   พื้นผิวของโลกในยุคแรกมีอุณภูมิสูงเต็มไปด้วยภูเขาไฟและลาวา  มีเมฆที่ปกคลุมอยู่รอบๆโลกได้ช่วยป้องกันมิให้รังสีจากดวงอาทิตย์ตกลงสู่โลก   ต่อมาเมื่อโลกเย็นตัวลง พื้นผิวของโลกจึงกลายเป็นหินแข็งไปทั่ว แต่ภายในยังร้อนจัดอยู่ หลังจากนั้นอีกไม่นาน  เมื่อพื้นผิวของโลกมีอุณหภูมิลดต่ำลงไปอีก  ไอน้ำจึงควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นผิวโลก ประกอบกับการพุ่งชนของดาวหางจำนวนมากซึ่งมีองค์ประกอบเป็นน้ำแข็ง  ทำให้พื้นผิวโลกสะสมน้ำไว้ในที่ต่ำกลายเป็นทะเลและมหาสมุทร

โลกไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีน้ำ  ดาวศุกร์มีไอน้ำในบรรยากาศ ดาวอังคารมีน้ำแข็งอยู่บนพื้นผิว  โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149.6 ล้านกิโลเมตร ด้วยระยะทางนี้ โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ 1,370 วัตต์ต่อตารางเมตร ทำให้พื้นโลกมีอุณหภูมิ -18°C  แต่เนื่องจากบรรยากาศของโลกมีแก๊สเรือนกระจก เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำจึงเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ทำให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15°C น้ำมีสถานะเป็นของเหลว น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส (ไอน้ำ) เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด (Boiling point)  ที่อุณหภูมิ 100°C  และเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เมื่ออุณหภูมิลดต่ำถึงจุดเยือกแข็ง (Freezing point) ที่อุณหภูมิ 0°C การเปลี่ยนสถานะของน้ำมีการดูดกลืนหรือการคายความร้อน น้ำบนโลกจึงมีครบทั้งสามสถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส   เนื่องจากน้ำมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดแตกต่างกันเพียง 100°C พลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะเกิดเป็นวัฏจักรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น