คอร์สพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สนใจทั่วไป (ติดตามช่วงเวลาที่จะจัดคอร์สกลุ่มนี้ได้ทาง Web site สมาคมฯ) เป็นคอร์สพัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการจัดการการเรียนการสอนของบุคลากรครู หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการคิดและจัดการอย่างเป็นระบบของพนักงานในองค์กร ฯลฯ  ซึ่งคอร์สเหล่านี้ จะเปิดรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทางสมาคมฯ จะกำหนดอีกครั้ง ตัวอย่างหลักสูตรที่จะจัดมีดังนี้