กิจกรรมเรียนรู้

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ศูนย์รวมตะวันและในหน่วยงาน