เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ได้นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาดูงานภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2566 รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ฐานการรู้ใช้น้ำ ฐานรู้จัดการขยะ และฐานรู้เลือกรู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านกิจกรรมเกมเรียนรู้และกิจกรรมลงมือปฏิบัติที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะฯจะได้รับประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนต่อไป ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมมอบประสบการณ์อันมีประโยชน์ให้ในครั้งนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง