Eco life Eco leaning คิด/เรียนรู้/ใช้ชีวิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

—————————

🌱คิด…..ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กันและเราคือหนึ่งในองค์ประกอบนั้น
เรียนรู้….เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติ
🚴‍♀ใช้ชีวิต…ด้วยสติที่พึงระลึกถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

———————————-

    ศูนย์รวมตะวันตระหนักดีว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่ายอบรม,การศึกษาดูงาน รวมไปถึงในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่แนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และเรามีเป้าหมายว่า พฤติกรรมและแนวคิดแบบนิเวศ (Eco Mindset)จะถูกฝังอยู่ในทัศนคติของคนไทยทุกคนอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปได้

    ภายใต้แนวคิด Eco life Eco leaning คิด/เรียนรู้/ใช้ชีวิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราได้จัดแบ่งรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายมีดังต่อไปนี้

 • Eco Stay @ ruam-tawan
  เปิดบริการให้ผู้สนใจเข้ามาใช้ชีวิตในแบบ Eco ในรูปแบบที่พัก/อาหารและกิจกรรม workshop แนวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสชีวิตแบบ low cabon กับบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยแมกไม้และขุนเขา ยามค่ำคืนท่านจะได้สัมผัสกับรอบกองไฟอันอบอุ่นกรุ่นไปด้วยความสุข  จะมาเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเที่ยวที่รู้ใจในแนวก็ได้ทุกรูปแบบ


 • 🏠🛏รายละเอียดที่พัก🏠🛏

  – ราคาที่พักเริ่มต้นที่ 800 บาท/ห้อง/คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  – พื้นที่กางเต้นท์ 250 บาท/หลัง (นำเต้นท์มาเอง)
  – อาหารเช้า 150 บาท/คน
  📞📣👉สามารถจองที่พักและกิจกรรมโดยช่องทางออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้
  https://bit.ly/3j3xda

 • Eco learning
       เปิดบริการให้ผู้ที่สนใจในลักษณะเป็นกลุ่มในรูปแบบค่ายอบรม 1 วัน ,2 วัน 1 หรือ3 วัน 2 คืนจัดตามหลักสูตรที่ทางหน่วยงานแจ้งความประสงค์มา รวมถึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เราได้กำหนดในช่วงเวลานั้นๆ

  – กิจกรมการเรียนรู้ (Eco camp)

       ศูนย์รวมตะวันจะมีหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในแบบค้างคืน ( 2 วัน 1 คืน / 3 วัน 2 คืน)และในแบบไม่ค้างคืน ซึ่งตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของทางหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,ค่าย STEM,ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม,ค่าย Zero Waste เป็นต้น เข้าชมรายละเอียดได้ที่นี้

  – ครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco family)

       ศูนย์รวมตะวันมีแนวคิดในการสานความสัมพันธ์ของครอบครัวให้เน้นเฟ้นผ่านกิจกรรมด้านการ เล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการจัดกิจกรรมระยะสั้นครึ่งวันหรือ 1 วันทั้งที่ศูนย์รวมตะวันและอาทิตยาคาร โดยจะมีการต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่าย Eco family เพื่อสร้างพลังครอบครัวไปสู่พลังของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป 

 • – Eco workshop
  ศูนย์รวมตะวันเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจใช้ช่วงเวลาสั้นๆเมื่อมีโอกาสได้แวะผ่านไปที่ศูนย์ได้ลงมือทำกิจกรรมง่ายๆไม่สับซ้อน ถือว่าเป็นการชิมลางในการได้มีโอกาสสัมผัสการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  โดยกิจกรรมที่น่าสนใจมีดังนี้

  🚴‍♀ เดิน-ปั่น(จักรยาน)ดื่มด่ำธรรมชาติ (Eco bike/Walk)
  🐦 ตามรอยธรรมชาติ-ดูนก (Eco tracking)
  🦋 ตามรอยธรรมชาติ-ดูแมลง (Eco tracking)

  🌳 อาบป่า (Eco service)
  🎋 ศิลปะจากธรรมชาติ (Eco art)
  🍃 ปลูกป่าด้วย seed bomb (Eco restoration)
  🍀 ปลูกผักปลอดสารพิษ (Eco farm)
  🥗 เมนูสนุกคิดเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco food)

  สนใจสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายประสานงาน โทร : 02-408-1600 ถึง 03
  มือถือ: 096 – 6421093