,

การดูนกให้อะไรมากกว่าที่เราคิด

การดูนกให้อะไรมากกว่าที่เราคิด
======================
วัตถุประสงค์ของการดูนกมีหลากหลาย โดยบางคนดูเพื่อความเพลิดเพลินใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่จริงๆแล้วการดูนกให้อะไรมากกว่าที่เราคิด มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง
———————————–
ในแง่ของระบบนิเวศ
 
@ ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของนกที่มีความหลากหลายตามระบบนิเวศที่นกอาศัยอยู่ ซึ่งสะท้อนไปถึงการบ่งชี้ถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้ เช่น หากพบเห็นนกเงือกนั้นหมายถึงว่าป่านั้นยังมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้นกเงือกอาศัยทำรังอยู่ได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า
 
@ หากพบนกที่หลากหลายบ่งชี้ได้ว่าบริเวณนั้นมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ มีทั้งแหล่งน้ำและป่าที่เป็นแหล่งหากินและอาศัยของนก ซึ่งสามารถจะนำไปวางแผนการจัดการพัฒนาพื้นที่หรือฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศให้ดีขึ้นได้
 
@ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อต้องมีการสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพ ส่วนหนึ่งจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลชนิดของนกประกอบการพิจารณาด้วย
 
@ ตัวอย่างของการใช้นกสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่นกกินเข้าไปจนติดในกระเพาะ หรือ การทำการวิจัยสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรที่ปนอยู่ในตัวนกเพื่อนำมาวางแผนในการจัดการลดการใช้สารเคมี
 
ในแง่ของการฝึกตัวเอง
 
@ การดูนกจะฝึกความอดทน การรู้จักรอคอย และการที่ต้องทำความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติให้มากขึ้น เพราะเราไม่สามารถสั่งนกทุกตัวบินมาใกล้ๆให้เราเห็นได้ บางครั้งเราอาจต้องรอคอยเป็นวัน หรือเป็นปีเพื่อให้พบนกที่เราอยากเห็น ซึ่งนั้นก็คือ รางวัลอันทรงคุณค่า ของคนที่รักที่จะดูนกจริงจัง
 
@ การดูนกสอนให้รู้ว่าแม้จะเป็นนกตัวเดิมเราก็ยังคงต้องใส่ใจที่จะตั้งใจดู เพราะนกตัวเดิมในมุมใหม่ๆ ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญพออาจเกิดความผิดพลาดในการบ่งชี้ชนิด เฉกเช่นเดียวกับการมองคน ต้องมองหลายๆมุมอย่างเพิ่งรีบตัดสิน
 
@ การดูนกต้องมีสมาธิไม่ว่อกแวกต่อใบไม้และใบหญ้าที่สั่นไหว ตาต้องไว ใจต้องนิ่ง จดจำรายละเอียดนกให้มากที่สุดโดยเฉพาะจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนกนั้นๆ
 
นี้เป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ได้ที่มากกว่าการดูนก หากท่านใดสนใจจะไปศึกษาดูนกที่ #ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งมีการสำรวจและรวบรวมจำนวนชนิดนกทั้งหมดกว่า 150 ชนิด ยินดีต้อนรับนะครับ
=====================
สามารถเข้าไปศึกษาและฟังเสียงนกในศูนย์รวมตะวันทั้งกว่า 150 ชนิด ได้ที่ http://bit.ly/2pXxd2H