หลักสูตร Pre-Retirement  “สร้างสุขอย่างไร…ในวัยเกษียณ”

หลักสูตร Pre-Retirement
“สร้างสุขอย่างไร…ในวัยเกษียณ”

หลักสูตร  Pre-Retirement  “สร้างสุขอย่างไร…ในวัยเกษียณ” เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่กำลังเดินหน้าสู่วัยเกษียณ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายละจิตใจ รู้ทันและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ร่างกายหรืออวัยวะต่างๆ มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง โรคต่างๆ ที่มาพร้อมกับวัย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากนั้น ยังรู้จักสร้างสุขจากการกินเป็น อยู่เป็น ออกกำลังกายเป็น และใช้เงินเป็น

ค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม