มอธสิมพลีสีอิฐ

มอธสิมพลีสีอิฐ (-)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sympis rufibasis

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาลไหม้ โคนปีกถึงกลางปีกของปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลแดง คล้ายสีอิฐมอญ กลางปีกมีแต้มกลมสีน้ำตาลแดงหนึ่งแต้ม ปีกล่าง คล้ายปีกบน

ขนาด: 36 – 42 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย