มอธลายเหลี่ยมผ่าเล็ก

มอธลายเหลี่ยมผ่าเล็ก (-)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Trigonodes hyppasia

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาลอมเทา กลางปีกคู่หน้ามีแถบสามเหลี่ยมสีดำสองแถบต่อกัน ปีกล่าง ปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาลอมเทา

ขนาด: 28 – 30 มิลลิเมตร

พฤติกรรม: มักบินเข้าหาแสงไฟตามอาคารที่อยู่ใกล้ป่า

ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ

เขตกระจายพันธุ์: ทุกภาค

สถานภาพ: พบบ่อย