วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติเรื่อง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์(UN Conference on the Human Environment) เมื่อปี 2515 ที่ประเทศสวีเดน โดยเกิดจากการร่วมมือของ 113 ประเทศจนกลายเป็นข้อตกลงให้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่ประเทศเคนยา

จากปี 2515 ปัจจุบันปี 2563 นับรวมแล้วเกือบ 48 ปีแล้ว เรื่องสิ่งแวดล้อมถูกตีแผ่และยกขึ้นมาให้ความสำคัญแบบเข้มข้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น การเปิดตัวสารคดี An Inconvenient Truth ที่นำเสนอโดย อัล กอร์ ซึ่งเป็นอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ ในช่วงปี 2549 นับได้ว่าเป็นการจุดประกายสร้างแรงกระเพื่อมให้คนทั้งโลกต้องมาใส่ใจเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้นกว่าเดิม แต่ถึงการป่าวประกาศเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมีมานานแค่ไหน ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากโลกร้อน,ปัญหาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง หรือจะเป็นประเด็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่สร้างความยากลำบากให้กับการใช้ชีวิตของเราและลูกหลานเราในอนาคต จนเด็กรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของการดำรงอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมดีๆในอนาคต อย่างน้องเกรตา ทุนเบิร์ก เด็กสาวชาวสวีเดนอายุ 16 ที่ความคิดของเธอใหญ่เกินตัว อีกหนึ่งกระแสที่สร้างปรากฎการณ์ในวงกว้างจนทำให้คนทั้งโลกหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อีกครั้ง การสร้างกระแสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่จะมีผลมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับว่าพลเมืองโลกจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังได้มากน้อยแค่ไหน

โลกอาจต้องแบกภาระในฐานะเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรและคอยรองรับของเสียจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์นั้นอาจเป็นสุ้มเสียงที่ธรรมชาติได้เรียกร้องให้มนุษย์ได้ตื่นรู้เพื่อลุกขึ้นมาด้วยสติเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมระลึกเสมอว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เท่ากับการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้ดำรงอยู่ต่อไป

ถึงเวลาตื่นรู้ กู้สิ่งแวดล้อมกันแล้ว !!!!

ขอบคุณข้อมูลจาก

ขอบคุณภาพจาก

  • https://pixabay.com/images/id-3600409/