ค่ายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงรียนอนุบาลพิษณุโลก จำนวน 106 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดโลกกว้างให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน โดยเน้นทางด้านนิเวศน์วิทยา เช่น การเดินป่าสำรวจธรรมชาติ,ดูนก,ศิลปะกับธรรมชาติ,เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของดินกับระบบนิเวศน์ รวมถึงการถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศน์ และขมวดปมในวันสุดท้ายด้วยกิจกรรม Seed bomb(ปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์  และนำไปยิงด้วยหนังสติ๊กในพื้นที่ที่ต้องการขยายพื้นที่ป่า เป็นการช่วยปลูกป่าอีกทางหนึ่ง) เด็กๆร่วมกันทำความดี สร้างสรรค์ต้นไม้แห่งความดีด้วยพันธสัญญาเมื่อกลับไปที่บ้านและโรงเรียนจะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เด็กๆยังได้ฝึกฝนทักษะการรับผิดชอบตัวเองและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งทางศูนย์ฯได้จัดแทรกไว้กับทุกๆกิจกรรมอีกด้วย

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณที่ทางโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้ไว้วางใจให้เราจัดกิจกรรมดีๆมาด้วยดีตลอดมา โอกาสหน้ายินดีให้บริการและเต็มใจที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่บ้านและโรงเรียนต่อไป