เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากจังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าสัมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน    คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้ จุดประกาย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระการเรียนรู้ มีไอเดียกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายในช่วงสุดท้าย ทางศูนย์ฯหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับคุณครูทุกคนมากๆ ศูนย์รวมตะวันต้องขอขอบคุณ บริษัท ราชบุรีเวอล์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ที่ไว้วางใจให้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับ