เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนระดับม.1-4 และคุณครูจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า การรู้ใช้น้ำ และการจัดการขยะทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการเข้ามาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อการนำไปตรวจยอดในการทำโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่น้องๆก็อดทนและตั้งใจเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวันขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และโอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง