ชื่อไทย                         คาง

ชื่อท้องถิ่น                คาง จามจุรีป่า จามจุรีดง กาง ก๋าง

ชื่อวิทยาศาสตร์          Albizia lebbekoides (DC.) Benth.

ชื่อวงศ์                    FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตามกิ่งก้านมีขนขึ้นปกคลุม

ลักษณะใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มี 3-4 ใบ ใบย่อยของแต่ละใบประกอบมี 15-25 คู่ เรียงตรงข้ามกัน ไม่มีก้าน ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือแหลม มีขนขึ้นปกคลุมทั้ง 2 ด้านลักษณะดอก ออกดอกเป็นช่อด้านข้าง เป็นดอกช่อชนิดกลุ่มย่อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปกระดิ่ง กลีบดอกเป็นหลอด

ลักษณะผล ผลมีลักษณะฝักแบนโต สีน้ำตาลเข้ม มีขนขึ้นปกคลุม

ระยะการออกดอกติดผล

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

เขตการกระจายพันธุ์  

            ขึ้นตามป่าดิบเขาและป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูงถึง 1,000 เมตร

การใช้ประโยชน์        

ดอก : ใช้เป็นยาบำรุงธาตุ ยาแก้ลงท้อง ใช้แก้พิษงู รักษาคุดทะราด และรักษาอาการไข้ที่เกิดจากพิษ แก้ตาอักเสบ ยาแก้ฝี แก้บวม แก้ฟกช้ำบวม รักษาอาการปวดบาดแผล

เปลือก : เปลือกต้นมีรสฝาดเฝื่อน ใช้เป็นยาอายุวัฒนะและบำรุงหนังเส้นเอ็นให้บริบูรณ์ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต การใช้เปลือกต้น 3-4 ชิ้น นำมาต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหารเช้าและเย็น ใช้เป็นยาแก้ไอ ใช้เป็นยารักษาลำไส้พิการ แก้โรคพยาธิ ช่วยรักษาอาการตกเลือด รักษาฝี แก้แผลเน่าแหล่งข้อมูล :     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้