เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาน้องๆและคุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี จำนวนกว่า 30 คน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ที่ศูนย์รวมตะวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้และหาแรงบันดาลใจเพื่อนำกลับไปต่อยอดทำโครงงานที่โรงเรียนต่อไป

เริ่มต้นเปิดใจวันแรกด้วยการละลายพฤติกรรม สานสัมพันธ์ให้แนบแน่นจากนั้นเข้าสู่การเรียนรู้กับฐานการเรียนรู้การสำรวจนิเวศ น้องๆได้มีโอกาสได้สร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การตั้งคำถาม และลงมือทดลองทำเพื่อหาคำตอบกับฐานการวัดปริมาตรไม้กับฐานการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ ฐานการวัดการปกคลุมชั้นเรือนยอดและพืชคลุมดิน ฐานเกี่ยวกับเรื่องดินและหิน ฐานสำรวจร่องรอยสัตว์ป่า ฐานสำรวจไลเคน จากนั้นช่วงกลางคืนเข้าสู่ช่วงเวลาของการตื่นเต้น เร้าใจ กับกิจกรรมตามหา 10 สหายอันตรายโลกร้อน หรือห้องมืด ที่ถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้

เข้าสู่วันที่สองเปิดรับยามเช้ากับกิจกรรมสะพายกล้องส่องนกพร้อมกับการสำรวจนิเวศเป็นการเตรียมความพร้อม จากนั้นช่วงสายจึงเดินทางเข้าสู่ป่าอนุรักษ์กับกิจกรรมเดินป่าหาคำตอบ พี่ๆจากศูนย์รวมตะวันนำทางพาน้องๆสำรวจป่าสลักพระ (ตรงข้ามศูนย์รวมตะวัน) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศน์ทั้งปัจจัยกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ดิน หิน และความชัน และปัจจัยทางชีวภาพ  ได้แก่ พืชและสัตว์ โดยระหว่างทางมีกิจกรรมเกมให้น้องๆได้เล่นและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพลินจนน้องๆลืมเหนื่อย และในช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย เป็นเวทีที่น้องๆแสดงความสามารถกันเต็มที่กับบทบาทสมมติที่ใช้สรุปสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดทั้งสองวัน น้องๆทุกกลุ่มทำได้อย่างยอดเยี่ยม

วันสุดท้ายมาถึงอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นวันนี้กับกิจกรรม สายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น เป็นบทสรุปให้น้องๆเห็นความสัมพันธ์ในระบบนิเวศได้ชัดเจนมากขึ้น ปิดท้ายกับกิจกรรมสุดท้าทายให้น้องๆได้ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรียนมากับกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์พิชิต Seed bomb

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูและโรงเรียอรุณประดิษฐที่ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ให้เราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง