หลังจากมีการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ผู้นำเชิงระบบ MEA GO” ผู้บริหารสำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวงเมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการต่อยอดสู่การขับเคลื่อน MEA GO ให้เกิดผลทางปฏิบัติต่อจึงมีการจัด การอบรมเชิงปฎิบัติการ “กระบวนการขับเคลื่อน MEAGO” ให้กับคณะทำงานที่ประจำในเขตต่างๆของการไฟฟ้านครหลวงในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์รวมตะวัน จังหวัด กาญจนบุรี

เริ่มต้นวันแรกกับการปูพื้นฐานสำคัญ ตีแผ่ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ทีมทำงานได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น กับกิจกรรม Nature connection ชวนผู้เข้าร่วมเรียนรู้เปิดกายและใจให้สัมผัสธรรมชาติของจริงเพื่อให้มีโอกาสเข้าใจ เข้าถึง และจุดประกายสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปรับทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากรับสัมผัสและผ่อนคลายไปกับธรรมชาติแล้ว ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงกลางคืนที่สุดแสนเร้าใจกับการเอาตัวรอดจากสถานการณ์จำลองที่เมื่อโลกแปรปรวนเป็นผลสืบเนื่องจากโลกเดือด เกิดภัยพิบัติถาโถม น้ำท่วมโลก เราจึงมอบภารกิจสำคัญให้กับผู้เข้าร่วมอบรม คือ การเข้าไปหาสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้อยู่รอดได้ในห้องที่มืดสนิท บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น หวาดกลัว แทรกด้วยความสนุกสนาน หลากหลายอารมณ์ ทุกคนออกมาจากห้องมืดด้วยความปลอดภัยทำภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมทุกกลุ่ม

เข้าสู่วันที่สองกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Walk Rally เปิดโลกพลังงาน และการเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ การรู้ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในประเด็นไฟฟ้าแสสว่าง เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้ง รวมถึงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และสรุปเชื่อมโยงความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานจากระดับโลกมาสู่ประเทศไทยโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยกระบวนการ ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อนำไปใช้ต่อยอดต่อไป

วันสุดท้ายของการอบรมมาถึงอย่างรวดเร็ว วันนี้จะเป็นกิจกรรมการขมวดปมที่รวบรวมแนวทางจากการเรียนรู้ผ่านมาทั้ง 2 วันเพื่อช่วยกันระดมสมองออกแบบแนวทางและจุดเสริมสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ MEA GO ให้เป็นถึงฝันโดยใช้โมเดลที่รุ่นผู้บริหารได้ร่วมคิดไว้มาใช้เป็นเป้าหมาย ร่วมสรรค์สร้าง Roadmap สู่ MEA GO คณะทำงานทุกคนต่างตั้งใจและมีความคิดดีๆที่น่าสนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง แรงจูงใจ การสื่อสาร และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เห็นแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวงและโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ MEA GO ปี 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าอบรม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขอขอบคุณจากใจ