เข้าสู่เดือนที่เต็มไปด้วยความรักและก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากหนาวเข้าสู่ร้อน ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกับค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา พี่ๆศูนย์รวมตะวันพาน้องๆร่วมเรียนรู้ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็น องค์ประกอบกายภาพ เช่น ความชัน ดิน หิน และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ ภาพกิจกรรมลงมือปฏิบัติ ขุดจริง วัดจริง คำนวณจริง เรียกได้ว่าน้องๆได้มีโอกาสนำความรู้ทั้งทางฟิสิกส์ ชีวะ เคมี ออกมาใช้จริงได้อย่างครบถ้วน

ในส่วนของภาคกลางคืนน้องๆได้มีโอกาสออกผจญภัยในตอนกลางคืนสมมติตัวเองเป็นสัตว์ป่าจะใช้ชีวิตกลางคืนให้อยู่รอดได้อย่างไร ตลอดจนการเรียนรู้ดาราศาสตร์นอนดูดาวกลางสนามอย่างเพลิดเพลิน วันแรกคือการซ้อม วันต่อมา คือ ลงมือปฏิบัติจริงโดยน้องๆได้นำวิธีการใช้เครื่องมือในวันแรกมาลงมือสำรวจพื้นที่ป่าจริง เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์เพื่อสรุปว่าป่าที่กลุ่มตัวเองไปศึกษาคือป่าอะไรกันแน่ น้องๆทำหน้าที่นักสืบนิเวศป่าไม้ ได้อย่างตั้งใจและผลออกมาน่าชื่นชมทุกๆคน

          ศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและนำกลับไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะคุณครูและน้องทุกคนที่ให้ความไว้วางใจให้ทางศูนย์รวมตะวันจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับน้องๆ โอกาสยินดีต้อนรับอีกครั้ง