ศูนย์รวมตะวันไม่เงียบเหงาอีกครั้งกับการเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 5-6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนกับกิจกรรม ค่ายย้ายป่า รุ่นแรก สืบ สานสร้าง ตามรอยสืบ นาคะเสถียร เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ศึกษางานและการใช้ชีวิตอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของต้นแบบแห่งบุรุษผู้พิทักษ์ป่าหัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ก้าวแรกที่น้องๆมาถึงที่ศูนย์รวมตะวันสังเกตได้เลยว่าน้องๆตื่นเต้นและพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมมากๆ เปิดฉากด้วยการละลายพฤติกรรมจากนั้นตามด้วยกิจกรรมสุดสนุกกับการต้องทำงานเป็นทีมเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุดแข่งกับพรานป่าใจร้ายที่จะมาแย่งสัตว์ป่าจากเราไปกับกิจกรรม Conservator รวมพลังเยาวชนพิทักษ์ป่า  กิจกรรมต่อมา คือ เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศป่าไม้เตรียมการลงสนามจริงในวันถัดมา และปิดท้ายของค่ำคืนกับกิจกรรมสุดตื่นเต้นไฮไลท์ของศูนย์รวมตะวันกับ กิจกรรมตามล่า 10 สหายอันตรายโลกร้อน หรือเรารู้จักกันดีในนาม ห้องมืด นี่เอง หลังจากออกมาจากห้องมืดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุก ตื่นเต้น และอยากเข้าอีก

เช้าวันที่สองน้องๆตื่นมาสัมผัสบรรยากาศดีๆยามเช้าพร้อมทั้งทำกิจกรรม เข้าใจลมหายใจแห่งป่า (การอาบป่า) ให้น้องๆได้เปิดประสาทสัมผัสเชื่อมโยงกับธรรมชาติก่อนเข้าไปสำรวจป่า และเมื่อน้องๆพร้อมเราจึงมุ่งเข้าสู่ป่าสลักพระโดยน้องๆแต่ละกลุ่มได้รับภาระกิจให้เข้าไปสำรวจป่าที่แตกต่างกันเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศของป่าประเภทต่างๆ และสิ่งสำคัญไปกว่านั้น คือ ารเชื่อมโยงให้น้องๆเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าสะท้อนไปถึงแนวคิดของ หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ในแง่ของงานด้านวิชาการที่เข้มข้นจากการลงพื้นที่แบบเข้าถึง เข้าใจ และจริงจัง รวมถึงการตระหนักถึงการอยู่รอดของป่าไม้และสัตว์ป่า ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของคนด้วย น้องๆตั้งใจอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอ และในช่วงกลางคืนถือได้ว่าเป็นช่วงผ่อนคลายเปิดโอกาสให้น้องๆแสดงบทบาทสมมติเพื่อสะท้อนให้เห็นการทำงานของหัวหน้าสืบ ทุกกลุ่มแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม สื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ปิดท้ายค่ำคืนด้วยดนตรีอะคูสติกเพราะๆจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าจากการร่วมงานกับหัวหน้าสืบ ค่ำคืนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจด้วยการเติมไฟในหัวใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ไปให้ดำรงอยู่สืบไป

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทุกๆท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจุดไฟอนุรักษ์ในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่การร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าให้คงอยู่สืบไป โอกาสหน้าหากมีโอกาสเรายินดีต้อนรับเสมอ