หลักสูตรองค์กร/ชุมชน Zero waste

หลักสูตรองค์กร/ชุมชน Zero waste

หลักสูตรองค์กร/ชุมชน Zero waste เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ หรือขับเคลื่อนชุมชน Zero waste แบบมีส่วนร่วม

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม