อากาศยามเช้าที่สดใส พร้อมกับธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยหมู่หมวลแมกไม้ที่ศูนย์รวมตะวัน เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด(มหาชน)กว่า 70 คนเข้าสู่กิจกรรม อาบป่า เชื่อมใจ สานสัมพันธ์คนในองค์กร ในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการเปิดเผยตัวตนเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การเปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปิดรับธรรมชาติ ปิดท้ายด้วยการจิบบรรยากาศซึมซับธรรมชาติไปกับชาฝาง ถึงแม้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นเวลาแห่งคุณค่าที่ทุกๆคนนอกจากจะได้ผ่อนคลาย เก็บรับอากาศดีๆรอบตัวแล้ว ยังเป็นโอกาสสร้างความเข้าใจในความแตกต่างซึ่งกันและกัน เชื่อมความสัมพันธ์ให้เน้นเฟ้นกันมากขึ้น ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด(มหาชน) ที่ไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะให้กับพนักงานของท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง


** หากหน่วยงานใดสนใจจะนำคณะบริหารและพนักงานมาร่วมทำกิจกรรมอาบป่า เชื่อมใจ สานสัมพันธ์คนในองค์กร สามารถติดต่อฝ่ายประสานงานได้ที่  มือถือ: 096 – 6421093,02-408-1600