หลังจากที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำเชิงระบบด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ENERGY MIND AWARD” 28 – 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ ครูแกนนำที่จะกลับไปทำงานต่อที่โรงเรียน แต่ด้วยกำลังเพียงครูไม่กี่คนที่มาอบรมอาจจะยังไม่เพียงพอจะต้องใช้นักเรียนแกนนำเป็นกองหนุน ฉะนั้นเมื่อวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2567 จึงได้มีการจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนต่างๆ 13 โรงเรียนละ 4 คน รวมแล้ว 52 คน เข้าเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆที่จะพัฒนาสู่การเป็นเยาวชนหัวใจสีเขียวหรือ Green Youth

วันแรกเริ่มต้นด้วยการเปิดใจกับกิจกรรมละลายพฤติกรรม น้องๆมาจากต่างโรงเรียนแต่สนิทกันอย่างรวดเร็ว จากนั้นช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแรกเพื่อเปิดการเรียนรู้กับกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศเชื่อมโยงสู่ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย์ที่สร้างผลกระทบต่อป่า ในขณะที่เข้าป่าเหมือนฟ้าฝนไม่เป็นใจ ฝนตกลงมาระหว่างทางแต่น้องๆสู้ไม่ถอย ทางจะลื่น จะชัน หรือโคลนเลอะเทอะกับโคลนหรือเปียกปอนกับฝนแค่ไหน น้องๆก็ยังสนุกกับการเรียนรู้ได้ ถือเป็นประสบการณ์อันมีคุณค่าที่หลายคนอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนกับความเป็นธรรมชาติสุดๆ ต่อมาในช่วงกลางคืนน้องๆได้เข้าร่วม กิจกรรมเมื่อโลกไร้พลังงาน กับการผจญภัยในโลกมืดที่น้องๆต่างต้องเข้าไปทำภารกิจและหาทางออกรอดมาให้ได้ บรรยากาศเต็มไปด้วยคาวมตื่นเต้น กรี๊ดกร๊าด และสนุกสนาน ออกมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเข้าอีกรอบ จบวันแรกกับสรุปรวบยอดให้เห็นถึงปัญหาและสถานการณ์ของการใช้พลังงาน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

เข้าสู่วันที่สองน้องๆยังมีพลังกายและใจเหลือเฝือ ตื่นแต่เช้าออกสำรวจธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์รวมตะวัน เพลิดเพลินไปกับการสะพายกล้องส่องนกและการฝึกสังเกตธรรมชาติรอบตัว ช่วงสายนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมตามรอยพลังงานไฟฟ้าเดินทางไปที่เขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อศึกษาจุดเริ่มต้นของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยน้องๆจะได้มีโอกาสเข้าไปดูในส่วนของโรงผลิตไฟฟ้าและบริเวณสันเขื่อน ให้ได้เห็นถึงหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ ประโยชน์แง่อื่นๆของเขื่อน รวมถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เพื่อให้น้องๆได้เปรียบเทียบคุณค่าที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปเชื่อมโยงไปถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จากนั้นกลับมาที่ศูนย์รวมตะวันกับการเข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานอย่าง Walk Rally เปิดโลกพลังงาน โดยน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้พลังงานผ่านเกมการเรียนรู้  7 เกมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม รวมถึงการจัดการเวลาให้ดีจึงจะช่วงชิงคะแนนมาได้  และกิจกรรมในช่วงบ่ายถือเป็นหัวใจสำคัญกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกับฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อจะเก็บเกี่ยวเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ทำงานต่อที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างรู้คุณค่า แสงสว่างเพื่อโลกสวย และการรู้จัดการขยะในโรงเรียน เครียดมาทั้งวันแล้ว ช่วงค่ำคืนถือว่าเป็นช่วงผ่อนคลาย น้องๆได้ร่วมทำกิจกรรมรอบกองไฟซึ่งถือว่าเป็นการสรุปสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งสองวันผ่านการแสดงบทบาทสมมติ น้องๆทุกกลุ่มทำได้อย่างยอดเยี่ยมขอชื่นชม

วันสุดท้ายของการฝึกอบรมมาถึงอย่างรวดเร็วหลังจากที่น้องๆผ่านการเรียนรู้มาแล้วสองวัน วันนี้จะเป็นวันที่น้องๆต้องลงมือฝึกปฏิบัติในการออกสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ และการขยะ โดยจำลองศูนย์รวมตะวันให้เป็นเสมือนโรงเรียน หลังจากสำรวจแล้วน้องๆต่างนำข้อมูลมาวิเคราะห์แยกแยะข้อดีข้อเสียและนำเสนอเพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหากันต่อไป ชื่นชมในความตั้งใจและทำออกมาได้ดีทุกกลุ่ม

ศูนย์รวมตะวันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นั้นคือ การไฟฟ้านครหลวงที่สนับสนุนให้โครงการดีๆแบบ Energy Mind Award season 2 ให้ดำเนินการต่อไปทั้งนี้หลังจากแกนนำนักเรียนกลับไปที่โรงเรียนแล้วจะต้องมีการไปร่วมมือกับคุณครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเป็นกำลังใจและยินดีช่วยให้คำปรึกษากับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆโรงเรียนจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ