เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นายกสมาคมฯ ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา และอุปนายกสมาคมฯ ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสที่ยังอยู่ในช่วงเดือนแห่งประเพณีสงกรานต์อันดีงาม เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าทางสมาคมฯร่วมใจสวมชุดสายดอกไม้สีสันสดใสสร้างบรรยากาศให้อาทิตยาคารมีชีวิตชีวา

      ในวันเดียวกันนั้นทางสมาคมฯได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกในสมาคมฯ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2560 ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมได้หารือ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานต่างๆในปี 2561 เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งทางสมาคมฯจะนำผลการสรุปในครั้งนี้ไปดำเนินการและพัฒนาสมาคมฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปีนี้ต่อไป
สมาคมฯ ขอขอบคุณทางคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯด้วยดีเสมอมา