เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความยินดีเปิดบ้านอันอบอุ่นรับแขกผู้มีเกียรติสู่อาทิตยาคาร  โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯและผู้ที่เคยร่วมงานอย่างเหนี่ยวแน่นกับสมาคมฯ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับจากเจ้าบ้าน โดย อ.ธนวันต์(จิรพล)  สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บอกกล่าวเล่าเรื่องความเป็นมาของสมาคมฯ จากนั้นจึงนำแขกทุกท่านเดินชมอาคารและนิทรรศการเกี่ยวประวัติศาสตร์ adeq,โครงการเสริมสร้างสุขภาพในสถานประกอบการ,นิทรรศการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา และร่วมทำบุญถวายเพลพระภิกษุ 9 รูป ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เข้ารวมงานทุกท่าน รวมถึงผู้ร่วมสนับสนุนให้การดำเนินการของสมาคมฯลุล่วงเป็นอย่างดีตลอด 29 ปีที่ผ่านมา