ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางศูนย์รวมตะวัน ได้จัดค่ายโครงการสานใจ สร้างรัก รู้รับผิดชอบ ต่อยอดพัฒนา โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 22 ท่าน ซึ่งถือเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ในองค์กร ที่ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง นำมาซึ่งการต่อยอดการทำงานสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีทิศทาง ประกอบกับมีกุนซือคนสำคัญก็คือท่านอาจารย์ธนวันต์ สินธุนาวา ซึ่งเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านการสร้างทีมและนำไปสู่เทคนิคในการสร้างองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอด 3 วัน 2 คืนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นช่วงเวลาดีที่ศูนย์ฯได้ต้อนรับความหนาวที่มาเยือนอย่างเต็มตัว ทำให้ทุกช่วงเวลาของการเรียนรู้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ จนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ถึงหนาวกายแต่ก็อุ่นใจที่ได้มาเยือน” ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทุกท่านได้ไว้วางใจให้เราได้จัดประสบการณ์เรียนรู้ดีๆเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้รวมใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไป โอกาสหน้าขอเชิญอีกครั้ง